تاثیر تکنولوژی واقعیت مجازی در  رشد گردشگری خلیج فارس

تاثیر تکنولوژی واقعیت مجازی در  رشد گردشگری خلیج فارس

در دنیای امروز، تکنولوژی واقعیت مجازی یکی از پدیده‌های بسیار جذاب و پرکاربرد است که تأثیرات گسترده‌ای در اقتصاد، فرهنگ، و حتی سیاست دارد. فناوری واقعیت مجازی) https://hamarehvr.ir/virtual-reality/(نه تنها تفریحی برای افراد نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی در مواضع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.