محیط واقعیت مجازی پتروپارس

slide-71c786d
slide-594418b
slide-837e4c0
slide-6104612
slide-96ed69f

محیط واقعیت مجازی پترو پارس 

 

بستر اجرایی: هدست (VR) | رایانه (exe)

 

شرح پروژه:

در این پروژه که حاوی یک محیط و یک غرفه بخصوص طراحی شده برای گروه پترو پارس می‌باشد.

که دارای چلوه های ویژه ی سینماتیک می باشد و فرد در بستر واقعیت مجازی در این غرفه می تواند با گروه پتروپارس بصورت ویژه ای آشنا شود.

 

کارفرما:

گروه پتروپارس

آخرین پروژه ها