آزمایشگاه واقعیت مجازی علوم ابتدایی

slide-a85db65
slide-b9d3325
slide-c77df3a

آزمایشگاه واقعیت مجازی علوم پایه که در آن کاربران یاد می‌گیرند که چگونه یک مدار ساده سری، موازی را بسازند و علاوه بر این یاد می‌گیرند که چگونه یک ماشین الکتریکی بسازند.

 

بستر اجرایی: هدست (VR)

آخرین پروژه ها