آزمایشگاه فیزیک

شرح پروژه:

آزمایشگاه فیزیک مجازی تحت وب که امکان انجام آزمایش‌هایی مانند سقوط آزاد، استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری، قانون هوک و حتی نحوه نصب لنت ترمز خودرو را برای کاربر فراهم می‌کند.

 

بستر اجرایی: وب (Web GL)

آخرین پروژه ها